Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

DỊCH VỤ TƯ VẤN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN TOÀN QUỐC

Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

DỊCH VỤ TƯ VẤN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN TOÀN QUỐC

Công ty cổ phần Giáo Dục Sen Việt tổ chức liên kết các lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ cấp chứng chỉ tư vấn giám sát. Nhằm nâng cao kiến thức cho các cán bộ đang làm việc tại vị trí giám sát trong lĩnh vực hoạt động xây dựng. Đồng thời là điều kiện cần có để xin chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát theo đúng quyết định số 12/2005/QĐ-BXD của Bộ xây dựng về việc ban hành quy chế cấp chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình.

đăng ký học ngay

Học viên tham gia khóa học là các cán bộ có trình độ chuyên môn hoặc làm trong lĩnh vực: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, kiến trúc, cấp thoát nước, điện, máy xây dựng, kỹ thuật hạ tầng, kinh tế xây dựng, giao thông, thuỷ lợi, thuỷ điện, … đến từ các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng, ban quản lý dự án, cơ quan quản lý nhà nước có nhiệm vụ quản lý chất lượng công trình xây dựng, cá nhân hành nghề độc lập giám sát thi công xây dựng công trình…

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA HUẤN LUYỆN ATLĐ

Nhóm 1: Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động

Bao gồm:
a) Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;
b) Cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.
Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động
Bao gồm:
a) Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở;
b) Người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.
Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động
Là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành theo thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH
Nhóm 4: Người lao động làm việc không có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
Bao gồm người lao động không thuộc các nhóm theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 5 Điều này, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.
Nhóm 5: Người làm công tác y tế
Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn vệ sinh lao động.
Từ khóa: 
huấn luyện an toàn lao động, huấn luyện an toàn, huan luyen an toan lao dong, huan luyen an toan.

 
 • Chứng chỉ an toàn điện
 • Chứng chỉ an toàn trong xây dựng
 • Chứng chỉ an toàn làm việc trên cao
 • Chứng chỉ an toàn hóa chất
 • Chứng chỉ an toàn trong lĩnh vực cơ khí
 • Chứng chỉ an toàn khi làm việc không gian hạn chế
 • Chứng chỉ an toàn khi nâng hạ thiết bị
 • Chứng chỉ an toàn khi sử dụng thiết bị áp lực
 • (…)
 • Các hạng mục có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được ban hành theo thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH

VĂN BẢN THÔNG TƯ, NGHỊ ĐỊNH

 
 • Nghị định 44/2016/NĐ-CP
 • Nghị định140/2018/NĐ-CP
 • Thông tư số 31/2018/TT-BLĐTBXH
 • Thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH