Tổ chức lớp chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non

Thông báo tuyển sinh các lớp chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non 2021

 Nhằm tạo điều kiện cho Viên chức giảng dạy mầm non có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non đạt chuẩn theo Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ ngày 20/3/2021) quy định tiêu chuẩn giáo viên mầm non các hạng III, II, I. Trung tâm Sen Việt đã liên kết với các trường đại học như Đại học Sư Phạm Hà Nội, Đại học Giáo Dục – Đại học Quốc Gia, Đại học Sư Phạm Huế, Đại Học Thành Đông, Đại học Sư Phạm 2 tổ chức các lớp tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giáo viên trên toàn quốc.

Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng I II II

 Chương trình bồi dưỡng nhằm bổ sung, cung cấp thêm kiến thức chung về quản lý nhà nước và các kỹ năng nghề nghiệp sư phạm mầm non giúp giáo viên có khả năng phân tích được các kiến thức nâng cao về quản lý nhà nước. Nâng cao đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn và nghiệp vụ cần thiết. Đồng thời gắn với chức trách nhiệm vụ của giáo viên mầm non theo yêu cầu của vị trí việc làm, đáp ứng công việc được giao.

Thông báo tuyển sinh các lớp chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non 2021

Bên cạnh đó giúp người học áp dụng được một số kỹ năng mềm, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ nâng cao, cần thiết, gắn với chức trách nhiệm vụ của giảng dạy theo yêu cầu của vị trí việc làm, đáp ứng công việc được giao. 

 Đồng thời khóa học giúp giáo viên giảng dạy Mầm non hiện đang công tác, làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập, có được đã được bổ nhiệm và đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non. Và giáo viên chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non.

I. Đối tượng và chương trình đào tạo chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng: II, III và IV.

Cán bộ, công chức, viên chức, các nhân đăng giảng dạ tại các cơ sở dân lập.

1.1 Các tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp mầm non

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp mầm non II

Đôi với giáo bổ nhiệm vị trí giáo viên mầm non hạng II, ngoài những nhiệm vụ của giáo viên mầm non hạng III, còn phải thực hiện các nhiệm vụ: Tham gia biên soạn,  biên tập nội dung tài liệu bồi dưỡng giáo viên mầm non cấp huyện trở lên; tham gia bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên cấp trường trở lên;

Tham gia ban giám khảo các hội thi, đánh giá sáng kiến kinh nghiệm của cấp học Mầm non cấp huyện trở lên; tham gia đoàn đánh giá ngoài, thanh tra, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm từ cấp huyện trở lên.

Về tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm mầm non trở lên; trình độ ngoại ngữ A2 hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc tương ứng đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc. Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo thông tư 01/2014BTTTT,  có chứng chỉ bồi dưỡng chuẩn chức danh giáo viên mầm non hạng II.

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp mầm non III

Giáo viên mầm non hạng III ngoài những nhiệm vụ của giáo viên mầm non hạng IV còn phải thực hiện các nhiệm vụ: Làm báo cáo viên hoặc dạy minh họa tại các lớp bồi dưỡng giáo viên mầm non cấp trường trở lên; hướng dẫn đồng nghiệp thực hiện chương trình và các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ;

Đề xuất các nội dung bồi dưỡng và sinh hoạt chuyên đề ở tổ (khối) chuyên môn; tham gia ban giám khảo các hội thi, đánh giá sáng kiến kinh nghiệm của cấp học mầm non cấp trường trở lên

Tham gia đoàn đánh giá ngoài, thanh tra, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm cấp trường trở lên; tham gia hướng dẫn, đánh giá thực tập sư phạm của sinh viên (nếu có).

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non trở lên; trình độ ngoại ngữ bậc 2 hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản; có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên mầm non hạng III…

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng IV

Giáo viên mầm non hạng IV có nhiệm vụ bảo vệ an toàn tuyệt đối sức khỏe, tính mạng của trẻ trong thời gian trẻ ở nhóm (lớp) được phân công phụ trách;

Trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ và chịu trách nhiệm về chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ở nhóm, lớp được phân công phụ trách; thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo Chương trình giáo dục mầm non;

Rèn luyện sức khỏe; hoàn thành các chương trình bồi dưỡng; tự bồi dưỡng trau dồi đạo đức, chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; tham gia các hoạt động chuyên môn; bảo quản và sử dụng thiết bị giáo dục được giao;

Phối họp với gia đình và cộng đồng trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; thực hiện nghĩa vụ của công dân, các quy định của pháp luật và của Ngành, các quy định của nhà trường, quyết định của Hiệu trưởng.

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo bồi dưỡng: Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non trở lên; trình độ ngoại ngữ bậc 1 hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc; trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản…

1.2 Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo được thực hiện theo Quyết định ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn nghề nghiệp viên chức ngạch giáo viên cộng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

lớp-chuẩn-chức-danh-nghề-nghiệp-giáo-viên-mầm-non
Liên tục tổ chức lớp chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non trên toàn quốc

Quá trình xây dựng các chuyên đề này đã được thực hiện công phu, bài bản đảm bảo hợp lý và khoa học giữa các khối kiến thức, nội dung bám sát nhiệm vụ, chuyên môn của giảng dạy, đảm bảo không trùng lặp với chương trình khác và kết cấu theo hướng mở để dễ cập nhật, bổ sung phù hợp.

Phần 1: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung   
 Quyết định hành chính nhà nước
Giáo dục mầm non trong xu thế đổi mới
Kỹ năng tạo động lực làm việc cho giáo viên mầm non
Kỹ năng quản lý xung đột

Phần 2: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp
Quản lý phát trier chương trình giáo dục nhà trường

Xây dựng nhà trường thành cộng đồng học tập
Kiểm định chất lượng giáo dục và đánh giá ngoài trường mầm non
Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giáo dục mầm non
Kỹ năng biên soạn tài liệu bồi dưỡng về giáo dục mầm non
Tổ chức sinh hoạt chuyên môn phát triển năng lực nghề nghiệp dưới hình thức nghiên cứu bài học
Đạo đức của cán bộ quản lý trong giải quyết các vấn đề ở nhà trường mầm non và cộng đồng.

Phần 3: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch
Tìm hiểu thực tế

Hướng dẫn viết thu hoạch
Viết thu hoạch.

II. Hồ sơ đăng ký

Đơn đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp viên chức ngành giáo dục (theo mẫu của đăng ký).

– 01 bản photo công chứng bằng Đại học và Sau đại học.

– 01 bản sao chứng minh thư nhân dân (công chứng).

– 02 ảnh 4 x 6 (đựng trong phong bì ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh).

– Quyết định giữ hạng mới nhất.

III. Thời gian khai giảng

Trung tâm sẽ liên tục tuyển sinh và khai giảng các lớp đào tạo bồi dưỡng trong năm 2021

IV. Kinh phí đào tạo

– Các lớp tổ chức học tại Hà Nội: 2.2.000.000 đồng/học viên.

– Các lớp tổ chức học tại các địa phương khác: 2.400.000 đồng/học viên.

Các đơn vị hoặc cá nhân liên hệ, đăng ký nộp hồ sơ tại

Trung tâm Sen Việt, Trường cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội, số 131 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.

Thời gian nhận hồ sơ: từ 07h30 – 16h30 hàng ngày (trừ thứ 7, Chủ nhật và ngày lễ).

Hotline 0362.619.629 Di động: 0357595559.

Mail: senvieteducation@gmail.com

Website: https://chungchianhtin.com/ – https://chungchinghiepvu.com – https://tienganhvstep.com

– https://tuyensinhhanoi24h.edu.vn/ https://tuyensinhtoanquocvn.edu.vn

Trung tâm liên tục tổ chức các lớp đào tạo ngắn và dài hạn khác.

* Ngắn hạn :

– Chứng chỉ Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin theo thông tư 03/2014 

– Chứng chỉ Tiếng anh A2, B1, B2 theo Thông tư 01-2014-TT-BGDDT

– Chứng chỉ Tiếng anh quôc tế Toeic, Toefl itp, Ielts, Cambridge…. khung tham chiếu châu âu

– Chứng chỉ Sơ cấp nghề 3-6-9 tháng

– Chứng chỉ các ngành  khối sức khoẻ

– Chuyên Viên – Chuyên viên chính – Lãnh đạo Cấp Phòng 

– Kế toán trưởng – Kế toán Viên – Nghạch kế toán viên 

– Chứng chỉ Chức danh nghề nghiệp Giáo viên

– Chứng chỉ Nghiệp vụ Sư Phạm Cao đẳng – Đại Học – Chứng chủ QLGD – Chứng chỉ Quản lý mầm non 

* Dài Hạn .

– Trung cấp tổng hợp các nghành

* LIên thông trung cấp – Cao đẳng :

+ Kế toán , CNTT, Nấu Ăn

+ Cơ Khí, điện điện tử

+ Tiếng Trung , Hàn, Nhật, Đức

 – LT Cao đẳng – ĐH mầm Non – Tiểu học

* Liên thông Đại Học :

– Luật – Kế Toán – CNTT – QTKD – Điện – Tài chính Ngân Hàng – Quản lý đất đai … – Ngôn Ngữ Anh

* Thạc Sỹ :

– Ts Quản lý Kinh tế

– Ts Quản lý giáo dục ….

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *